Log me automatisch in bij elk bezoek


Privacy en cookies


Toepasselijkheid verklaring gebruiksvoorwaarden website
Op het gebruik van de website en het forum zijn naast de huisregels tevens de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door zich toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van de website en/of het forum stemt de gebruiker in met de toepasselijkheid van deze onderstaande gebruiksvoorwaarden.Privacybeleid
Pug205.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website/het forum en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel aan pug205.nl verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

De persoonsgegevens die door u aan pug205.nl worden verstrekt via de website/het forum of per e-mail, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel. Indien u vragen heeft over de (eventuele) verwerking van uw persoonsgegevens door pug205.nl, neem dan contact op met de webmaster of de boardadmin (zie contact).

Cookies
Pug205.nl maakt gebruik van cookies teneinde de gegevens over uw bezoek van deze website te gebruiken. Pug205.nl gebruikt deze gegevens om uw identiteit te kunnen vaststellen en om uw bezoek aan deze website te vergemakkelijken.

Indien u deze website bezoekt worden uw gegevens vastgelegd in een cookie. De volgende gegevens worden opgeslagen in een cookie:
- uw inlognaam (versleuteld)
- uw wachtwoord (versleuteld)